Kaupungin ylläpitämät ladut ovat palvelutuote hiihdon harrastajille.

Jotta tästä tarjotusta palvelusta voidaan turvallisesti nauttia ja latujen kunnostukseen käytetyt verovarat eivät menisi hukkaan, tulee noudattaa tiettyjä pelisääntöjä:

  • Ladut ja latu-urat ovat lumen aikana tarkoitettu vain hiihtäjien käyttöön. Poikkeukset tästä pääsäännöstä on ilmoitettu reittikohtaisilla opasteilla.
  • Kävely, koirien ulkoilutus, hevosella tai moottoriajoneuvolla liikkuminen latu-urilla ei ole sallittua.
  • Moottorikelkalla maastossa ajo on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Latujen ylityskin moottorikelkalla voi aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin.
  • Valveutunut moottorikelkkailija ja muu jäällä liikkuja jättää jääladut vain hiihtäjien käyttöön.
  • Hiihtäjät huomioivat laduille asetetut opasteet (hiihtosuunnat, vaativat laskut jne.)
  • Ilmoita laduilla ja ladun käytössä havaitsemistasi puutteista ja vaaroista latujen kunnostajille.
  • Suomen Ladun latuetiketti

Turvallisia liikuntatuokioita ja aurinkoisia pikkupakkasia toivottelee

Latujen kunnossapitäjät

Suomen Ladun latuetiketti