Mämmen kentän luistinrata ja kaukalo ovat luistelukunnossa. 

Lisätiedot Asko Vastamäki 040 735 9435.