Äänekosken Latuinfo

Ajankohtaista 23.1.2023 klo 16

Pikkuhiljaa ruvetaan saamaan myös hoitoisuusluokka 2:n latuja sekä kylälatuja käyttöön. Metsäladuilla ja pelloilla saattaa nousta vielä hieman hiekkaa pintaan. Myös jäälle on paikoitellen saatu latuja. Tulevan keskiviikon suojakeleillä ladut hieman kärsivät, mutta toivotaan viikonlopun lumisateiden korjaavan tilannetta. 


Seuratkaa Latutilanteesta tarkemmin kunkin taajaman latutiedot tai kysykää suoraan kohteen kunnostajalta.

 • Ladut ja latu-urat ovat lumen aikana tarkoitettu vain hiihtäjien käyttöön
 • Kävely, koirien ulkoilutus, hevosella tai moottoriajoneuvolla liikkuminen latu-urilla ei ole sallittua.

Äänekosken latujen hoitoisuusluokitukset

1. hoitoluokan ladut (luistelu ja perinteinen)

Hoidetaan 1-2 krt/päivä.  Lumisateiden jälkeen ja myös pienempien sateiden aikana/jälkeen. Latujälki vaihtelee hieman käytössä olevan kaluston ja latupohjan mukaan. Eroinomaista ja hyvää latua. Sekä luistelu että perinteinen mahdollista.

- Äänekosken Liikuntapuiston ladut
      hoitoa arkisin klo 7 - 21, vikkonloppuisin klo 8-18, ensimmäinen ajo tavoite klo 12 mennessä
      käytössä mursu, tamppari, kelkka
      ajojärjestys 1) ensilumenlatu/säilölumilatu 3,3 km, 2) 6.4 km, 4) 5 km, 5) 10 km

- Suolahden Nakertajan ladut sekä urheilukentän tasamaalatu
      hoitoa klo 7-16 välisenä aikana, ensimmäinen ajo tavoite klo 12 mennessä
      käytössä pikkumursu, tamppari, kelkka

- Konginkankaan ladut kaukalolta pururadalle ja pururata
      hoitoa arkisin klo 7-16 välisenä aikana ja tarvittaessa viikonloppuisin
      käytössä mönkkäri ja tamppari, Sti kalusto käy tarvittaessa 1-2 krt/kausi

- Sumiaisten Saarikkaan ladut (yksityinen)
       hoitoa aina kelien mukaan, "aina kunnossa ladut"
       käytössä traktorin perässä höylä, Sti kalusto käy tarvittaessa 1-2 krt/kausi

2. hoitoluokan ladut 

Ajetaan pääsääntöisesti 0-1 krt/vrk. Ääänekosken taajamassa arkisin klo 7 - 21, viikonloppuisin klo 8-18, Suolahdessa klo 7 - 16 + tarvittaessa. Lumisateiden jälkeen, ei niiden aikana. Osassa myös luisteluhiihtomahdollisuus. Ajokalusto sama kuin 1. hoitoluokan laduissa.

- Äänekoskella
      Rantapuisto - Satama (sekä p+l lumitilanteen salliessa, vähälumiseen aikaan ei perinteistä), 
      Rantaraitti Satama - Lossi (p)

- Suolahdesssa 
      Metsoreitti (p+l, paikoitellen latupohja hieman kapeahko) - EI KAUDELLA 2022-2023
      Majalan peltolatu, SYK koulun peltolatu

- Konginkankaalla
      Liimattalan ja Häkkilän ladut (p)

3. hoitoluokan ladut: kyläladut, kortteliladut

Ei päivittäistä ajoa. Perinteinen. Vaatimaton.

Kortteliladut, koululadut ja päiväkotiladut Äänekoskella ja Suolahdessa hoitaa Äänekosken kiinteistönhoito, pääsääntöisesti pyynnöstä (esim. Runebergin puisto, Piilolan kenttä, Isomäen kenttä, Alkulan päiväkoti, Alkulan hakataloalue, SYK koulun peltolatu, Kellosepän päiväkodin latu). Aukeilla alueilla usein ajettu mursulla, joten jälki on siistiä, kapeammissa paikoissa paikoin pelkkä kelkka käytössä.

Kylälatuja ajetaan kyläaktiivien toimesta ajan käytön mukaan. Ei kaupungin toimintaa. Pyritään saamaan kuntoon viikonlopuiksi ja suurimpien lumisateiden jäljiltä. Pääsääntöisesti hiihdettävissä vain perinteisellä tyylillä. Ladun kunto vaihtelee ajokaluston ja latupohjan mukaan hyvin suuresti. Latu ei ole joka vuosi täysin samassa paikassa.

Kunnan tukemia kylälatuja on Mämmellä, Honkolassa, Hietamalla, Parantalassa, Koivistossa, Riihilahdessa, Kangaslammella ja Sumiaisten keskustan Nitrolatu. Honkolassa ja Koivistolla on myös ns. kylien omat "koiraladut".

Katso tarkemmat tiedot kyläladuista kylien omilta nettisivuilta.

 

Latujen kunnossapitohenkilöstön yhteystietoja

Äänekoski - Liikuntapuisto, Äänekosken jääladut, Rantapuisto, Rantaraitti

 • Liikuntapuisto 040 186 7296
 • Liikuntapaikkamestari Teemu Rautiainen 040 186 8537
 • Liikuntapaikkojen hoitajat
 • Marko Ikonen 040 540 5248
 • Kari Parkatti 0400 777 906
 • Pekka Jämsen 040 359 1812

Äänemäki

 • Yhteyshenkilö Jorma Kiviranta 050 598 7451

Suolahti

 • Marko Hämäläinen 040 722 6976
 • Jyri Minkkinen 040 136 6157

Suolahden jääladut

 •  Äänekosken kiinteistönhoito Oy, yhteyshenkilö Kari Kovanen 040 737 6815

Sumiainen, Saarikas

 • Saarikkaan latujen kunnostuspäivämäärätietoja ei päivitetä. Ladut ovat kuitenkin käytännössä aina hiihtokunnossa lumitilanteen niin salliessa. Lisätiedot Helena Hänninen, 0400 364 763. 3.5 ja 2.5 sekä 1.4 km:n ladut ovat valaistut iltaisin klo 21 saakka (aamulla ei valoja).

Sumiaisten jääladut

 • Mikko Harjulampi 0440 244 877

Konginkangas                                                                                                                                                                          

 • Leikkainen Vesa 040 640 3178
 • Revonkorpi Ismo 0400 115 405
 • Tossavainen Harri  040 507 7248

                                                                                                                                                                                       

Koivisto

Palautelomake

28.1.2021. Jäälatuja on seutukunnalla yritetty saada aikaan, mutta vielä toistaiseksi kelkat kyntävät sohjossa ja jäällä on vettä. Jäälatujen tekemistä ei helpota vielä edes nyt satanut lumi, vaan joudumme odottelemaan pakkasia ja katsomaan, josko sen jälkeen jäälle pääsisi jälleen latukalustolla.

Suolahden jäälatuja hoitaa 1.1.2019 alkaen Äänekosken Kiinteistönhoito Oy, yhteyshenkilö Kari Kovanen, 040 737 6815.

Kaupungin ylläpitämät ladut ovat palvelutuote hiihdon harrastajille.

Jotta tästä tarjotusta palvelusta voidaan turvallisesti nauttia ja latujen kunnostukseen käytetyt verovarat eivät menisi hukkaan, tulee noudattaa tiettyjä pelisääntöjä:

 • Ladut ja latu-urat ovat lumen aikana tarkoitettu vain hiihtäjien käyttöön. Poikkeukset tästä pääsäännöstä on ilmoitettu reittikohtaisilla opasteilla.
 • Kävely, koirien ulkoilutus, hevosella tai moottoriajoneuvolla liikkuminen latu-urilla ei ole sallittua.
 • Moottorikelkalla maastossa ajo on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Latujen ylityskin moottorikelkalla voi aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin.
 • Valveutunut moottorikelkkailija ja muu jäällä liikkuja jättää jääladut vain hiihtäjien käyttöön.
 • Hiihtäjät huomioivat laduille asetetut opasteet (hiihtosuunnat, vaativat laskut jne.)
 • Ilmoita laduilla ja ladun käytössä havaitsemistasi puutteista ja vaaroista latujen kunnostajille.
 • Suomen Ladun latuohjeet (pdf)

Turvallisia liikuntatuokioita ja aurinkoisia pikkupakkasia toivottelee

Latujen kunnossapitäjät

SuomenLadunLatuohjeet

Sukset kannattaa kierrättää uudelle käyttäjälle.

Loppuunkäytetyt sukset hävitetään alal olevien ohjeiden mukaisesti:

 

 • Sukset on normaalisti rakennettu seuraavista materiaaleista:
  - Runko puuta, akrylaatti- tai uretaanivaahtoa tai kartonki-/aramidikuitukennoa
  - Vahvikelaminaatit hiili- ja/ tai lasikuitulaminaatteja
  - Pohja sintrattua/ suulakepuristettua PE-muovia
  - Liima epoksia, samoin matriisi laminaateissa.
 • Ongelmana polttohävitykseen on lasikuitulaminaatti sekä mahdollinen vaahto ytimenä rungossa.
 • Poltettaessa lasikuitu ei pala ja saattaa aiheuttaa ongelmia arinan suhteen. Vaahdot mahdollisesti muodostavat ei toivottuja yhdisteitä savukaasun joukkoon. Epoksiliima/hartsi ei sinällään ole ongelma polton suhteen.
 • Eli koska kyseessä on kombinaatio jossa yksi/useampi tekijä mahdollisesti aiheuttaa ongelman on sukset syytä laittaa kaatopaikkajätteeseen.
 • Suosittelemme, että siteet irrotetaan ja mikäli metallia niin metallijätteeseen, jos muovia (normaalisti POM) niin mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen.
 • Lähde: Harri Aaltonen
  Export & racing management
  Startex Oy

Luistelemaan Mämmen alueelle

Vapaa luistelurata avattu/aurattu 4.1.2016 reitille Mämmen SEO – Mämmen ent. koulu – Kaiskarinniemi – Pohjan ranta – Kesäkirkko – SEO.

Myös Mämmen ent. koulun kenttä ja kaukalo ovat luistelukunnossa. Terveisin kunnossapidosta vastaava Asko Vastamäki,040 735 9435 .